Kommande utställningar


19 - 29 April Stina Aldén

Stina Aldén studerar just nu andra året på Fotolinjen på Gotlands Folkhögskola. Som slutprojekt har hon skapat utställningen ”K.Ö.K - Kontroll Över Kroppen”. Detta är en utställning om att göra slut med sin ätstörning. Med ett sårbart och naket sätt, men samtidigt så starkt och målmedvetet, visar Stina Aldén, 23, en pågående och ofta dold problematik.  

- Vi måste våga lyfta på locket, se vad som försiggår och varför. Enligt min mening har det här blivit någon form av samhällsproblematik till priset av våra kroppar. Vi måste börja prata om det och utan att normalisera försöka se varför så många lider av olika typer av ätstörningar. Jag tror att det finns vissa samhällsfunktioner vi skulle kunna justera och i längden få en mindre påtaglig problematik, inte bara inom ätstörning.  

Utställningen är främst skapad analogt med en mellanformatskamera och tillhörande texter har Stina skrivit under projektets gång. Texterna är en direkt ingång till hennes tankar och känslor kring sin sjukdom, väldigt avskalade och ärliga. 


© Galleri Korn 2021
Design by  Edward Caissie.