Just nu

 

13-15 oktober 

Curt Fägersjö, Född 1942.
Vinterbor på Reimersholme och sommarbor på Ingarö.
Han har genomgått Konstfacks treåriga program "Reklam och bokhantverk" och sedan arbetat med reklam och samhällsinformation som Art Director / illustratör under ett 50-tal år. Även med egen reklambyrå under ett flertal år.

Curta har endast gjort ett par utställningar med akvareller tidigare och de har varit av stort intresse. Oljor, skulpturer samt grafikblad finns också på lyran men har hittat sina köpare på sociala nät. Hemsidorna är nu borttagna och för närvarande är ingen aktuell.

Utställningen på Galleri Korn avser att samla besökare inom området Reimersholme, Långholmen, Södermalm och Liljeholmen/Lövholmen.

För mer info och kontakt: 
Curt Fägersjö tel: 070 339 27 50
curt.fagersjo@hotmail.com
Vindragarvägen 10
117 50 Stockholm

ÖPPET: 
Fredag, Lördag & Söndag  13-15:e oktober
kl 11 till ca 17 (ev längre om gästerna inte vill gå)

 

© Galleri Korn 2023